top of page

Същността на концепцията QBASE-Mark II е праволинеен AC разпределителен път, комбиниран със заземена звезда топология за свързване към чиста земя. Чрез елиминиране на всяка форма на вградено филтриране или активна верига, ние поддържаме възможно най-ниския импеданс на променливотоковото захранване, докато малко повдигане на земния импеданс на всички изходни гнезда с изключение на един насочва заземяването на сигнала директно към центъра на звездата и клема за чисто заземяване. Ясно идентифициран в случая, този сокет за първично заземяване е в центъра на производителността на вашата система, буквално и метафорично. Той определя както реда, в който свързвате вашите компоненти, така и техния приоритет на слушане във вашето музикално удоволствие, което ви позволява допълнително да оптимизирате работата на вашите първични източници.

QBASE QB8 Mark II - AC разпределителен блок

Rating is 0.0 out of five stars based on reviews
€1 749,99Цена
    bottom of page